TORNAR A L'ENTRADA PRINCIPAL Tornar a l'entrada principal  VI Testing dels Ports (Villores 21-22 de juny de 2014) -->  1752 fotos;  376 espècies id. (Comarca: 96 noves)

           
FONGS i LIQUENS PLANTES >> ANIMALS >> >>
A determinar 2 de 2. Asplenium trichomanes L. Digitalis obscura L. subsp. obscura Xerosecta cespitum Procambarus clarkii A determinar
Fongs [0] Falgueres [3] Angiospermes [41] Mol·luscs [17] Crustacis [1] Miriàpodes [1]
           
>> >> >> >> >> >>
Neoscona adianta Seira domestica Vanessa cardui Pelophylax perezi Tarentola mauritanica Gyps fulvus
Aràcnids [16] Col·lèmbols [2] Insectes [266] Amfibis [2] Rèptils [6] Aus [17]
           
>> >> HÀBITATS GEOLOGIA ETNOGRAFIA TESTING
Capra pyrenaica hispanica A determinar Capra pyrenaica Roca de Migdia Ayuntamiento de Villores VI Testing dels Ports - Villores (21-22 de junio)
Mamífers [4] Galeria "No-sé-què-és" [6 fotos] ..i impactes [10 fotos] Fòssils i roques [4 fotos] Patrimoni, etc.. [142 fotos] Participants [27 fotos]
           

[blau/azul] és el número d'espècies identificades de cada galeria / número de especies identificadas de cada galería

[gris] espècies per confirmar i fotos que no computen com espècie / especies por confirmar y fotos que no contabilizan como especie

PER A QUÈ SERVEIX AQUEST BOTÓ? ¿PARA QUÉ SIRVE ESTE BOTÓN? és una eina per si només voleu pujar al nivell anterior / herramienta para subir niveles de uno en uno

TORNAR A L'ENTRADA PRINCIPAL és una eina per si voleu tornar a l'entrada principal / herramienta para volver a la entrada principal

[web pendent d'actualització...]