TORNAR A L'ENTRADA PRINCIPAL TORNAR A LA GALERIA DE MOLSES I HEPŔTIQUES  Família Hypnaceae (Hipnŕcies; Hipnáceas)

 
Hypnaceae
  Ctenidium molluscum
  Hypnum jutlandicum
 
         
Hypnaceae        
Ctenidium molluscum (Hedw.) Mitt. Hypnum jutlandicum Holmen & E. Warncke      
Ctenidium molluscum (cites BdB C.Val.) Hypnum jutlandicum (cites BdB C.Val.)