TORNAR A L'ENTRADA PRINCIPAL TORNAR A LA GALERIA DE CRUSTACEA  Subclasse Copepoda (Copèpodes; Copépodos)

 
 
CALANOIDA (Ordre)
Diaptomidae
  Mixodiaptomus incrassatus
  Neolovenula alluaudi
 
CYCLOPOIDA (Ordre)
Cyclopidae
  Acanthocyclops americanus
  Acanthocyclops robustus
  Cyclops abyssorum
  Diacyclops bicuspidatus
  Eucyclops serrulatus
  Macrocyclops albidus
  Macrocyclops fuscus
  Metacyclops minutus
  Microcyclops rubellus
  Tropocyclops prasinus
 
         
  Ordre CALANOIDA  
         
Diaptomidae        
     
Mixodiaptomus incrassatus (cites BdB C.Val.) Neolovenula alluaudi (cites BdB C.Val.)      
         
         
  Ordre CYCLOPOIDA  
         
Cyclopidae        
Acanthocyclops americanus (cites BdB C.Val.) Acanthocyclops robustus (cites BdB C.Val.) Cyclops abyssorum (cites BdB C.Val.) Diacyclops bicuspidatus (cites BdB C.Val.) [2] Eucyclops serrulatus (cites BdB C.Val.)
         
Macrocyclops albidus (cites BdB C.Val.) Macrocyclops fuscus (cites BdB C.Val.) Metacyclops minutus (cites BdB C.Val.) Microcyclops rubellus (cites BdB C.Val.) Tropocyclops prasinus (cites BdB C.Val.)
         
         
 

**COPEPODA a determinar:

 
         
A determinar A determinar A determinar A determinar A determinar
"A determinar" "A determinar" "A determinar" "A determinar" "A determinar"
         
A determinar A determinar A determinar A determinar A determinar
"A determinar" "A determinar" "A determinar" "A determinar" "A determinar"
         
A determinar        
"A determinar"        
         

[n] és el número de fotos incloses en cada galeria / número de fotos incluidas en cada galería

[rosa] indica que hi ha alguna espècie fotografiada fora de la comarca o del BdB / indica que hay alguna especie fotografiada fuera de la comarca o del BdB

PER A QUÈ SERVEIX AQUEST BOTÓ? ¿PARA QUÉ SIRVE ESTE BOTÓN? és una eina per si només voleu pujar al nivell anterior / herramienta para subir niveles de uno en uno

TORNAR A L'ENTRADA PRINCIPAL és una eina per si voleu tornar a l'entrada principal / herramienta para volver a la entrada principal