TORNAR A L'ENTRADA PRINCIPAL TORNAR A LA GALERIA DE CRUSTACEA  Classe Branchiopoda (Branquiòpodes; Branquiópodos): puces d'aigua; pulgas de agua

 
 
ANOMOPODA (Ordre)
Chydoridae
  Alona elegans
  Alona guttata
  Alona rectangula
  Chydorus sphaericus
  Dunhevedia crassa
  Leydigia leydigi
  Pleuroxus aduncus
  Tretocephala ambigua
Daphniidae
  Ceriodaphnia dubia
  Ceriodaphnia laticaudata
  Ceriodaphnia nova
  Ceriodaphnia quadrangula
  Daphnia atkinsoni
  Daphnia obtusa
  Daphnia pulex
  Daphnia pulicaria
  Simocephalus vetulus
Macrotrichidae
  Macrothrix hirsuticornis
Moinidae
  Moina brachiata
 
ANOSTRACA (Ordre)
Branchipodidae
  Branchipus schaefferi
Chirocephalidae
  Chirocephalus diaphanus
 
NOTOSTRACA (Ordre)
Triopidae
  Triops cancriformis
 
         
  Ordre ANOMOPODA  
         
Chydoridae >> >> >> >>
Chydorus sphaericus
Alona elegans (cites BdB C.Val.) Alona guttata (cites BdB C.Val.) Alona rectangula (cites BdB C.Val.) Chydorus sphaericus (cites BdB C.Val.) Dunhevedia crassa (cites BdB C.Val.)
         
>> >> >> Daphniidae >>
Leydigia leydigi (cites BdB C.Val.) Pleuroxus aduncus (cites BdB C.Val.) Tretocephala ambigua (cites BdB C.Val.) Ceriodaphnia dubia (cites BdB C.Val.) Ceriodaphnia laticaudata (cites BdB C.Val.)
         
>> >> >> >> >>
Daphnia obtusa Daphnia pulex
Ceriodaphnia nova (cites BdB C.Val.) Ceriodaphnia quadrangula (cites BdB C.Val.) Daphnia atkinsoni (cites BdB C.Val.) Daphnia obtusa (cites BdB C.Val.) Daphnia pulex (cites BdB C.Val.)
         
>> >> Macrotrichidae Moinidae  
Simocephalus  vetulus (Cladocera, Branchiopoda) Moina brachiata  
Daphnia pulicaria (cites BdB C.Val.) Simocephalus vetulus (cites BdB C.Val.) Macrothrix hirsuticornis (cites BdB C.Val.) Moina brachiata (cites BdB C.Val.)  
         
         
  Ordre ANOSTRACA  
         
Branchipodidae Chirocephalidae      
Branchipus schaefferi (Fischer, 1834) Chirocephalus diaphanus Prevost 1803      
Branchipus schaefferi (cites BdB C.Val.) Chirocephalus diaphanus (cites BdB C.Val.)      
         
         
  Ordre NOTOSTRACA  
         
Triopidae        
Triops cancriformis (Bosc 1801)        
Triops cancriformis (cites BdB C.Val.)        
         
         
 

**BRANCHIOPODA a determinar:

 
         
A determinar Cladocera? 1d5 Cladocera? 2d5 Cladocera? 3d5 Cladocera? 4d5
"Cladodera?" "Cladodera? 1d5" "Cladodera? 2d5" "Cladodera? 3d5" "Cladodera? 4d5"
         
Cladocera? 5d5        
"Cladodera? 5d5"        
         

[n] és el número de fotos incloses en cada galeria / número de fotos incluidas en cada galería

[rosa] indica que hi ha alguna espècie fotografiada fora de la comarca o del BdB / indica que hay alguna especie fotografiada fuera de la comarca o del BdB

PER A QUÈ SERVEIX AQUEST BOTÓ? ¿PARA QUÉ SIRVE ESTE BOTÓN? és una eina per si només voleu pujar al nivell anterior / herramienta para subir niveles de uno en uno

TORNAR A L'ENTRADA PRINCIPAL és una eina per si voleu tornar a l'entrada principal / herramienta para volver a la entrada principal